คำถามที่ลูกค้าอยากรู้

 

ลูกค้าอยากรู้ว่า JUMNONG.COM น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ไหม
JUMNONG.COM เราทำธุรกิจเกี่ยวกับซื้อ ขาย จำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน มานานกว่า 15 ปี

 

ที่นี่ รับจำนองหรือขายฝาก ?
เรารับทั้งจำนอง และ ขายฝาก สิ่งที่แตกต่างกันหลักๆคือยอดเงินที่ต้องการ จำนองจะรับไม่เกิน 10-30%ของราคาทรัพย์ ส่วนขายฝากจะรับไม่เกิน 50-100% ของราคาทรัพย์

 

ดอกเบี้ยเท่าไหร่
ดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับตัวทรัพย์ จำนองหรือขายฝาก และยอดกู้ครับ ยอดกู้สูง ดอกยิ่งต่ำ เริ่มต้นที่ 1%

 

ผ่อนลดต้นลดดอกไหม
การผ่อนชำระสามารถลดต้นลดดอกได้ ถ้ามีเงินต้นมาชำระบางส่วน เดือนต่อไปดอกเบี้ยก็จะคิดจากเงินต้นที่คงเหลือ

 

มีสาขาที่ไหนบ้าง
ปัจจุบันเรามีสำนักงานที่ระยอง ชลบุรี กทม เรามีพนักงาน ดำเนินเรื่อง จดจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน และให้กับลูกค้าถึงจังหวัดที่ลูกค้าอาศัยอยู่

 

ลูกค้าจะได้รับเงินเมื่อไร
เมื่อทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินเสร็จเรียบร้อย ทางเราจะโอนเงินให้กับลูกค้าตามยอดที่ตกลงไว้ โดยพนักงานจะอยู่กับลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: เราไม่สามารถให้พนักงานถือเงินสดไปจ่ายได้ เนื่องจากป้องกันการสูญหายของเงิน

 

ไถ่ถอนต้องทำอย่างไร
ก่อนการไถ่ถอนต้องทำการชำระดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดก่อน หลังจากโอนเงินเสร็จก็แจ้งนัดวันไถ่ถอน
การไถ่ถอนมีสองกรณี
1. ลูกค้าต้องการให้ส่งโฉนดให้ทางไปรษณีย์ ก็ชำระเงินคงค้างทั้งหมด และ แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ลูกค้าต้องการให้เจ้าหน้าที่ถือโฉนดไปสำนักงานที่ดิน ก็ชำระเงินคงค้างทั้งหมด หรือ เตรียมแคชเชียร์เช็ค มา ณ วันไถ่ถอน