ทำไมต้องลงทุนกับ JUMNONG.COM

1. ทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย สลักหลังโฉนดเป็นชื่อนักลงทุน ผู้รับจำนอง-ขายฝาก

2. ผลตอบแทน 15% ต่อปี โดยความเสี่ยงน้อยมาก เพราะมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่ผ่านระบบการคัดกรอง หลายขั้นตอน เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้นักลงทุน
      *** ดอกเบี้ยออมทรัพย์ วันที่ 25/12/2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 0.5% ต่อปี (คลิกที่นี่ดู อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์)

3. ได้ผลตอบแทนเป็นเงินสดสม่ำเสมอทุกเดือน Passive Income

4. ง่ายไม่วุ่นวาย มีผู้ช่วยติดตามหนี้ แจ้งเตือน และอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

5. มีระบบการกรองงาน ตรวจสอบความถูกต้องของงาน หลายขั้นตอน เพื่อลดความเสี่ยงนักลงทุนให้เหลือน้อยที่สุด 

6. มีเกณฑ์การรับงานที่เข้มงวด จำนอง 10-30% ขายฝาก 50-70% ของราคาทรัพย์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้กับนักลงทุน และ จะไม่มีการเพิ่มยอดจำนอง-ขายฝาก เพื่อเพิ่มเงินค่านายหน้า เพราะถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณขั้นร้ายแรง

7. ในกรณีผู้กู้ไม่สามารถผ่อนชำระได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยใดๆ ทาง JUMNONG.COM จะทำการเปลี่ยนนักลงทุน หรือ ขายทรัพย์ออกให้ เพื่อปกป้องเงินต้นและผลตอบแทนของนักลงทุน ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเนื่องจากเกณฑ์การรับงานที่เข้มงวด ต่ำกว่ามูลค่าของทรัพย์ การเปลี่ยนมือและขายออกสามารถทำได้โดยง่าย 


นักลงทุน จำนอง ขายฝาก


JUMNONG.COM ได้รายได้จากไหน

       เราคิดค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ และ ค่าดำเนินการจากทางผู้กู้ ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องใดๆกับผลตอบแทน 15%ต่อปี ของนักลงทุนเลย นักลงทุนไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าบริการใดๆเพิ่มเติม ให้เรา

 

 สนใจติดต่อสอบถาม

  โทร คุณเอก 091-170-9999  
  ไลน์ไอดี   @JUMNONG